Modlitwa kobiety, żony, matki do Maryi

Maryjo, Matko jednocząca z Bogiem,
ukształtuj mój rozum i wolę tak, aby sam Bóg stał się centrum mojego życia,
moją radością i pełnią szczęścia.
Spraw aby moja codzienna modlitwa była rozmową miłości z Twoim Synem.
Spraw aby uczestnictwo we Mszy Świętej rzeczywiście włączyło moje życie w zbawczą ofiarę Chrystusa.

Spraw aby słowa Pana: „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono,
lecz żeby służyć i dać życie swoje na okup za wielu” (Mk 10,45)
stały się zasadą mego postępowania zawsze i wszędzie.

Naucz mnie Maryjo nie myśleć o tym co wygodne i przyjemne dla mnie,
ale dobre i pożyteczne dla mojej rodziny.
Pozwól mi być uczciwą i rzetelną w pracy.
Wyzwól mnie ze wszystkich złych przyzwyczajeń, którymi zatruwam życie moich bliskich.

Matko, Ty wiesz, jak bardzo męczy mnie moja mała miłość i egoizm.
Weź mnie w swoje ręce i spraw,
by każdy dzień mojego życia promieniował prawdą, miłością i dobrem. Amen.

Ja pójdę za nią, Modlitewnik,
Modlitewnik żon, wdów, teściowych i synowych.

Dodaj komentarz