Modlitwa małżeństwa zagrożonego rozbiciem

Kochany Ojcze! Stwórczym aktem powołałeś do istnienia małżeństwo.
Chciałeś zapewnić nam najlepszy sposób wypełniania przykazania miłości.
Posłałeś na świat swego Syna Jezusa Chrystusa, aby nas tego nauczył.
Proszę Ciebie, dobry Ojcze i Stwórco, odnów naszą małżeńską miłość.

Panie Jezu, który jesteś wcieleniem Boskiej miłości i prawdy,
uchroń nasze małżeństwo przed utratą pierwotnej miłości.

Maryjo i Józefie, Święci Małżonkowie,
wstawiajcie się za ślubującymi sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską.

Proszę Ciebie, Jezu Chryste, aby nasze małżeństwo obdarowane było cudem przemiany.
Przemieniaj nasze urazy w przebaczenie, oziębłość w żar miłości ofiarnej,
szorstkość w delikatność, słowa przykre w pełne czułości,
oddalenie w bliskość, smutek w radość, obojętność w pragnienie bycia razem.
Oby w naszym małżeństwie objawiła się Twoja Boska miłość i Twoja chwała.
Tobie i Twojej Matce zawierzamy nasze szczęście małżeńskie i rodzinne. Amen.

Dodaj komentarz