Modlitwa małżonków o łaskę rodzicielstwa 

Boże od którego pochodzi wszelkie ojcostwo.
Oddajemy się Tobie na rodzicielską służbę.
Spraw, aby nasza miłość była miłością płodną.
Pobłogosław naszej jedności i uczyń ją owocującą.
Daj nam zdrowe, udane dzieci.
Daj przenieść na nie wszystko, co jest w nas dobre.
Spraw, abyśmy je dobrze wyposażyli do życia ludzkiego i chrześcijańskiego oraz do pełnego rozwoju.
Błogosław im.
Niech będą Twoje od pierwszej chwili poczęcia.
Czuwaj nad nimi.
Przygotuj nas do wypełniania rodzicielskich zadań.
Rozszerz nasze serca!
Daj nam ofiarność, cierpliwość i wyrozumiałość.
Naucz nas umiejętności wychowawczych.
Spraw, aby dzieci nasze rosły ku Twojej chwale i wypełniały Twoją wolę.
Matko Najświętsza! Uczyń nas w przyszłości dobrymi rodzicami. Amen

 

Dodaj komentarz