Modlitwa małżonków o miłość

 

Panie, dziękujemy Ci, że obdarzyłeś nas miłością.
Zawsze myślałeś o nas „razem” i tak nas kochałeś, jedno obok drugiego.
Panie, spraw, byśmy pojęli sztukę głębokiego wzajemnego poznania.
Daj nam odwagę przekazywania sobie naszych pragnień, ideałów,
nawet ograniczeń naszego działania, aby małe nieuknionej słabości natury,
przelotne nieporozumienia, coś niespodziewanego czy niedyspozycje
nie naraziły tego co nas jednoczy, ale napotkały na serdeczną i wspaniałomyślną wolę zrozumienia.
Daj, Panie, każdemu z nas dwojga radosną fantazję w wyrażaniu każdego dnia szacunki i czułości,
aby nasza miłość zajaśniała jak mała iskierka Twojej niezmierzonej miłości. Amen.

***

Boże, w majestacie nieskończony,
który stworzyłeś nas na swoje wyobrażenie,
pomóż nam dostrzegać w sobie wzajemnie podobieństwo Twoje i szanować siebie.
Miłości niepojęta,
który w Synu swoim umiłowałeś nas do końca, odnawiaj w nas miłość,
ślubowaną przed Twoim ołtarzem, aby w nas nie gasła i nie słabła,
abyśmy miłując się wzajemnie,
szukali Twojej woli na każdy dzień.
Boże, który wierny jesteś w obietnicach swoich,
Boże wieczny i niezmienny,
wzmacniaj nasze słowo wierności małżeńskiej,
aby nie zwyciężyła nas słabość,
aby niebezpieczeństwa nas nie pokonały,
ale by jaśniała wierność w naszym związku ku Twojej chwale i naszemu dobru.
Amen.

Dodaj komentarz