Modlitwa małżonków za siebie

 

Jezu, Królu i zespolenie serc wszystkich, panuj w naszych sercach.
Spraw abyśmy się wzajemnie miłowali miłością czysta i ofiarną, pełna poświęcenia i wzajemnej służby na co dzień. Niech nic nie będzie dla nas trudne, nic wielkie, nic przykre, abyśmy mogli sobie zaświadczyć,
że jesteśmy związani na śmierć i życie nierozerwalnym węzłem miłości,
że należymy do siebie i mamy obowiązek pomagać sobie we wszystkich okolicznościach.
Udziel nam łaski cierpliwości w znoszeniu naszych wad i przykrych nawyków.
Żadne z nas nie jest wolne od przywar, które mogą denerwować i zniechęcać.
Dopomóż nam, Panie, abyśmy umieli ich nie zauważać, nie reagować na nie, nie byli zbyt drobiazgowi.
Boże nasz i Panie, obdarz nas darem pokoju i wzajemnego uszanowania siebie.
Niech nasze dzieci i wnuki widzą, z jaką delikatnością i serdecznością odnosimy się do siebie,
jak jesteśmy uważni i czujni na wszystko, co jest wyrazem naszych najlepszych uczuć względem siebie.
Dodawaj nam siły, abyśmy umieli zwłaszcza w dniach choroby i sędziwej starości dbac o siebie, wzajemnie siebie obsłużyć i nieść ulgę w tych trudnych chwilach.
Słowa przysięgi małżeńskiej: „Przysięgam Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską ”
– nabierają pełnej wymowy dopiero w dniach starości i doświadczeń życiowych.
Prosimy Ciebie, Matko nasza, natchnij nas duchem wzajemnej pomocy
w kształtowaniu w nas coraz doskonalszego życia Bożego,
w pogłębianiu naszej pobożności, w coraz doskonalszej służbie Bogu.
Prowadź nas do zbawienia, byśmy mogli razem cieszyć się w niebie tak,
jak razem przeszliśmy przez całe życie. Amen.

 

Dodaj komentarz