Modlitwa małżonków

Boże, w majestacie nieskończony, który stworzyłeś nas na swoje wyobrażenie,
pomóż nam dostrzegać w sobie wzajemne podobieństwo Twoje i szanować siebie.
Miłości niepojęta, który w Synu swoim umiłowałeś nas do końca,
odnawiaj w nas miłość ślubowaną przed Twoim ołtarzem, aby w nas nie gasła i nie słabła,
abyśmy miłując się wzajemnie, szukali Twojej woli na każdy dzień.
Boże, który wierny jesteś w obietnicach swoich, Boże wieczny i niezmienny,
wzmacniaj naszą wierność małżeńską, aby słabość nie zwyciężyła nas,
aby niebezpieczeństwa nas nie pokonały,
ale by jaśniała wierność w naszym związku ku Twojej chwale. Amen

Dodaj komentarz