Modlitwa matki oczekującej potomstwa II

Matko – Najświętsza, gdy Bóg okrywał Cię płaszczem macierzyńskiej godności,
przyrzekłaś Mu: Oto ja służebnica Pańska. I dochowałaś obietnicy – nigdy nie zgrzeszyłaś.
Matko, w tym moim stanie czuję się tak bardzo bliska Bogu.
Z głębi serca, które wierzy głęboko i kocha Go szczerze, wyrywa mi się podobne słowo.

Boże mój, jestem gotowa do służby w moim macierzyńskim powołaniu.
Ty, Matko Najświętsza, strzeż mnie.
Towarzysz mi wszędzie, abym zawsze była wierna Bogu – jako Jego dziecko,
jako małżonka, jako matka kochanego dziecka.

Matko dobrej rady, w chwilach, gdy będę czuła się bezradna i sama sobie zostawiona,
gdy nie będę wiedziała, do kogo zwrócić się o światło i radę, bo boję się,
by mi nie poradzono zbyt po ludzku – Ty bądź moim oparciem.
Ostrzeż mnie, o Matko, gdyby cokolwiek miało szkodzić mojemu dziecku albo mnie osobiście.

Gdyby czyhało zło na mojego męża, albo na rodzinę moją, błagam,
bądź nam Matką dobrej rady i tak długo niepokój swoim matczynym słowem,
aż Cię usłuchamy i tak się uratujemy.
Matko Jezusowa, Tyś Matką Tego, który jest życiem.
Tyś Matką żyjących. Bóg we wszechmocy swojej sprawił,
że i ja życie w sobie noszę i mam je wydać na świat.
Ileż tajemnic składa się na to, że nowe życie ludzkie powstaje,
ileż trzeba mocy Bożej Opatrzności, by to życie bezpiecznie się rozwijało.

Proszę Cię, Matko, abym coraz lepiej rozumiała swe macierzyńskie powołanie,
jego godność i odpowiedzialność, i abym za to była wdzięczna Bogu.

Serdecznie błagam, pamiętaj o mnie, wspomnij na wszystkie matki,
które wyczekują swej godziny i zlewaj na nas obfitą pomoc z nieba.

Amen.

Dodaj komentarz