Modlitwa matki oczekującej potomstwa

Matko Jezusa, Tyś Matką Tego, który jest życiem. Tyś Matką żyjących.
Bóg we wszechmocy swojej sprawił, że i ja życie w sobie noszę i mam je wydać na świat. Proszę Cię, Matko, abym coraz lepiej rozumiała swoje macierzyńskie powołanie, jego godność i odpowiedzialność, i abym za to była wdzięczna Bogu.
Serdecznie błagam, pamiętaj o mnie, wspomnij na wszystkie matki,
które wyczekują narodzin dziecka i zlej na nas obfitą pomoc z nieba. Amen

Dodaj komentarz