Modlitwa mężczyzny o dobrą żonę

Dobry Boże, jeżeli wybrałeś dla mnie drogę małżeństwa, proszę Cię o błogosławieństwo dla dziewczyny, która będzie w przyszłości moją żoną. Niechaj dzięki Twojej łasce zachowa swoją czystość, a ja dla niej niechaj też pozostanę czysty, abyśmy mogli do siebie należeć w pełni, wspierając się w każdej chwili życia. Dopomóż mi, Boże, w odnalezieniu tej, którą dla mnie wybrałeś jako towarzyszkę życia i matkę naszych dzieci. Ty, który jesteś Bogiem Miłości, zachowaj mnie od pokus, abym w przyszłości mógł zaopiekować się swoją żoną i dziećmi, które ona urodzi. Proszę Cię, Boże, czuwaj nad moją przyszłą żoną, aby nikt nie wyrządził jej krzywdy fizycznej, psychicznej ani moralnej. I spraw, Boże, abyśmy się odnaleźli…

Podobne modlitwy:
Modlitwa za moją dziewczynę

Dodaj komentarz