Modlitwa na objawienie Pańskie

Vademecum SVD

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
Ty poprzez wcielonego Syna swojego objawiłeś samego siebie wobec wszystkich ludów.
Pokornie prosimy, abyśmy tak jak niegdyś Mędrcy ze Wschodu,
podążający za blaskiem Gwiazdy Betlejemskiej,
odnaleźli Zbawiciela świata i uznając Jego powszechne panowanie,
złożyli Mu hołd i ofiary.
Prosimy, aby wszystkie narody,
podążając za światłem nauki Twojego Kościoła,
przyszły do Ciebie i oddając siebie w ofierze,
uznały Twą władzę nad sobą.

Panie, gdy Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus,
przyjął chrzest z rąk Jana w Jordanie,
objawiłeś się wobec całego Izraela, jako Bóg Trójjedyny.
Spraw, prosimy, aby Kościół katolicki – Nowy Izrael – trwając w wierności i prawdzie,
niósł Twoje słowo i Twoją łaskę wszystkim ludziom.

Nasz Zbawicielu,
na prośbę Twej Niepokalanej Matki dokonałeś cudu na weselu w Kanie Galilejskiej
i w ten sposób objawiłeś swoją moc wobec uczniów.
Spraw, abyśmy pod opieką Twojej Rodzicielki nigdy nie zwątpili w Ciebie,
lecz w miłości poddani Twej władzy w doczesności niezachwianie trwali w wierze,
a w wieczności mogli Cię chwalić na wieki wieków. Amen.

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz