Dzięki Ci, Panie.
Ty sprawiłeś, że spotkaliśmy się i ożywiałeś każdego dnia naszą miłość poprzez radość i próby.
Poprowadź nas teraz do ślubu.
Obdarz nasze umysły mądrością, siłą naszą wolę, zdrowiem nasze ciała,
jasnością nasze serca, a przede wszystkim daj nam wiarę,
abyśmy zawsze, w każdych okolicznościach ufali Tobie.
Daj nam nadzieję, abyśmy pozostawali w radości i łaskę, abyśmy dziękowali Ci naszym życiem. Amen

Dodaj komentarz