Modlitwa o dary Ducha Świętego II

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości,
abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne.
Daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione,
na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej.
Daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował
wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i wypełniał wolę Bożą,
a także pomógł innym rozpoznać Twoją świętą wolę względem nich.
Daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela
i znosił przykrości i prześladowania, na które mógłbym być wystawiony.
Daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga,
a gardził marnościami tego świata;
abym rozeznawał to, co ważne i dobre, a demaskował to, co takim nie jest.
Daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu,
w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej;
abym w moim życiu pamiętał o ciągłej obecności Boga w każdym miejscu.
Daj mi dar bojaźni Pańskiej, abym bał się Ciebie obrazić, jedynie dla miłości Twojej.
Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty, dodaj mi dar pokuty,
abym grzechy swoje szczerze opłakiwał.
Daj mi dar umartwienia, abym zadośćczynił Boskiej sprawiedliwości.
Napełnij, Duchu Święty, serce moje Boską miłością i łaską wytrwania,
abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

Dodaj komentarz