Modlitwa o ducha jedności

Panie, Jezu Chryste, na Krzyżu dałeś Twoją Najdroższą Krew,
aby zjednoczyć niebo i ziemię, i wszystkich ludzi pomiędzy sobą.
Tak bardzo pragnąłeś jedności,
że w dniu przed Śmiercią dałeś nam w Eucharystii Twoje Ciało i Twoją Krew jako źródło Boskiej miłości.
Otworzyłeś głębię Twojego Serca, modląc się za nas do Ojca Niebieskiego: «aby wszyscy stanowili jedno».

Ale Twój świat, tak drogo odkupiony, jest podzielony, pełen skłócenia i wojen.
Nawet ci, którzy noszą Twoje imię i służą Ci w różnych Kościołach,
jeszcze nie w pełni potrafią dać światu świadectwo jedności.

Prosimy o przebaczenie za nasze grzechy, za brak pokory i otwartości,
który spowodował albo przedłuża rozłam Twojego Mistycznego Ciała.

Pragniemy mocą Twojej Najświętszej Krwi przyczyniać się do budowania jedności.
Chcemy zaczynać od siebie, we własnej rodzinie, parafii, szkole,
w pracy i tam, gdzie jesteśmy odpowiedzialni.

Nie chcemy pytać, kto jest winny, kto popełnił błąd, kto zaczął…
Pragniemy raczej płacić własną krwią, aby stworzyć jedność razem z Tobą i tak jak Ty.

Prosimy o Twojego Ducha, abyśmy mogli widzieć, co prowadzi do jedności,
abyśmy umieli dostrzegać dobro w każdym człowieku,
abyśmy potrafili „siedemdziesiąt siedem razy” przebaczać
i w ten sposób mieli nadzieję znaleźć przebaczenie u Ciebie.

Ty sam – obecny pomiędzy nami przez wzajemną miłość
– bądź naszą jednością, która jest chwałą Boga i świadectwem wiary dla świata. Amen.

Dodaj komentarz