Modlitwa o łaskę przebaczenia

Panie Jezu, Zbawicielu! Nie chcesz, abyśmy za zło złem odpłacali, lecz zło dobrem zwyciężali.
Mamy pojednać się z tymi, którzy wydają się nam niesympatyczni, którzy nas zranili lub skrzywdzili.
Niełatwo jest prawdziwie i z całego serca modlić się za tych,
którzy przez charakter, poglądy albo przykre doświadczenia są daleko od nas,
z którymi nie chcielibyśmy mieć nic więcej do czynienia.

Ale Twoja Najdroższa Krew przypomina nam, że kochasz wszystkich — bez wyjątku.
Zapłaciłeś też za tych, od których chcemy uciec, których odtrącamy.
Sami otrzymaliśmy już tyle razy przebaczenie.
Codziennie prosimy o odpuszczenie: „jak i my odpuszczamy naszym winowajcom”.

Dlatego, Panie, błagamy o Twojego Ducha.
Niech oczyści nasze serca, naszą miłość i nasze spojrzenie na innych.
Chcemy Twoimi oczyma patrzeć na człowieka.
Chcemy widzieć i doceniać dobro nawet wtedy,
gdy ludzkie słabości i ograniczenia zaciemniają obraz.

Prosimy o łaskę prawdziwego i całkowitego przebaczenia,
abyśmy umieli kochać jak Ty,
aby przez naszą miłość Twoja zbawcza Krew na nowo dotknęła dusz naszych bliźnich.
Daj nam przebaczać, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie
i stać się radością i chwałą Twojego i naszego Ojca Niebieskiego. Amen.

Dodaj komentarz