Modlitwa o łaskę wierności

Panie, prosimy Cię o łaskę, abyśmy wiernie dochowali słowa danego w dniu naszego ślubu.
Prosimy Cię o łaskę, abyśmy Ci wspólnie dziękowali w dniach szczęśliwych,
w dniach smutku zaś razem dźwigali nasz krzyż.
Niech Twoja wierność ku nam będzie dla nas umocnieniem,
a zarazem nauką wzajemnej wierności naszej.
Spraw, byśmy przez nierozerwalną więź, która jednoczy nasze serca,
dawali świadectwo Twojej miłości, która nie zna granic.
A po wspólnie przebytej drodze naszego życia, racz nas przyozdobić koroną życia wiecznego,
którą przyobiecałeś tym, którzy są wierni aż do śmierci. Amen

 

Dodaj komentarz