Modlitwa o miłość do Eucharystii ze św. Saturninem

Święty Saturninie, zostałeś pojmany, gdy odprawiałeś Mszę świętą dla swych wiernych.
Mimo surowego zakazu i grożących kar, nie zrezygnowałeś z Eucharystii i wołałeś raczej umrzeć,
aniżeli porzucić Mszę św. Ty i twoi towarzysze, męczennicy za Eucharystię z Abiteny,
jesteście dla nas wyrzutem sumienia,
gdyż bardzo często z lenistwa lub zaniedbania opuszczamy niedzielne i świąteczne Msze święte
bądź uczestniczymy w nich niedbale.
Prosimy was, męczennicy za Eucharystię, którą z radością karli railiście wasze dusze,
uproście nam łaskę czynnego i pobożnego I uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych zgromadzeniach.
Pomóżcie nam odkryć piękno liturgii Mszy świętej oraz jej zbawienny pożytek. Amen.

 

Dodaj komentarz