Modlitwa o nawrócenie dziecka

Zwracam się do Ciebie, św. Moniko,
wspaniały wzorze wysłuchanej modlitwy za dziecko, o pomoc i radę.
W Twoje kochające ramiona oddaję moje dziecko (dzieci)……,
aby dzięki Twemu potężnemu wstawiennictwu mogło(-y) ono(-e) otrzymać łaskę
szczerego i prawdziwego nawrócenia do Chrystusa, naszego Pana.
Proszę Cię również pokornie,
abyś wyprosiła mi u Pana ducha takiej samej wytrwałej i nieustannej modlitwy,
jakiego udzielił On Tobie. Proszę o to przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

Święta Monika, jest patronką żon i matek, zwłaszcza tych,
które proszą o przemianę i nawrócenie dla swoich mężów i dzieci.

Dodaj komentarz