Modlitwa o nawrócenie grzeszników – św. O. Pio

Autorstwo tej modlitwy przypisuje się świętemu  O. Pio

Pokornie proszę Cię, Panie, abyś ze względu na Twoją dobroć i miłosierdzie
powstrzymał gromy Twego gniewu na nieszczęsnych grzeszników i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty.
Ty, Panie, przez Autora „Pieśni nad Pieśniami” powiedziałeś, że „jak śmierć potężna jest miłość” (Pnp 8, 6),
dlatego z całym żarem proszę Cię: spojrzyj okiem niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry,
pociągnij ich ku sobie i złącz nierozerwalnymi więzami miłości.
O Panie, niechaj znowu powstaną ci, którzy prawdziwie umarli.
Ty, który swoim potężnym głosem wyprowadziłeś z grobu śmierci Łazarza,
zawołaj na nich mocnym i potężnym głosem i przywróć im życie.
Spraw, by na Twoje słowo porzucili swoje grzechy i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi sławić bogactwa Twego miłosierdzia…
Ty sam, Panie, wiesz, jak wciąż wielu żyje z dala od Ciebie, źródła wody żywej;
jak wciąż sprawdzają się Twe słowa, że „żniwo jest wielkie, a robotników mało”,
że już jest dojrzałe żniwo na polu Kościoła! Oby ono nie zmarnowało się z powodu braku robotników!
Oby nie zagarnęli go emisariusze szatana, którzy są tak aktywni!
Nie dopuść do tego, o najsłodszy Boże,
ale okaż swą litość i wejrzyj na nędzę oraz potrzeby duchowe współczesnych ludzi,
i odpuść grzesznikom winy, i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju,
prowadzące do Twego królestwa życia i nieśmiertelności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Dodaj komentarz