Modlitwa o opiekę nad dziećmi

Panie, oddaję moje dzieci pod Twoją opiekę.
Ty wiesz, że nie mogę być wszędzie tam, gdzie są moje dzieci,
ale wiem, że Ty zawsze jesteś z nimi.
Proszę chroń je. Daj mi mądrość, abym był dobrym rodzicem.
Daj mi cierpliwość do moich dzieci i mnie samego.
Proszę o to w Twoje Imię Jezu. Amen.

Modlitwa małżeńska

Dodaj komentarz