Modlitwa o pojednanie i uzdrowienie relacji z rodziną

Jezu, proszę, przebacz mi, że zaniedbałem własną rodzinę. Często zapominałem modlić się za moich przodków, a przecież przez nich otrzymałem życie, które jest Twoim darem.
Od nich pochodzą moje dobre skłonności i uzdolnienia, ale też pewne obciążenia. Chcę być wdzięczny za wszystko, co dobrego od nich otrzymałem, i proszę Cię, abyś przez swoje miłosierdzie przemienił to co negatywne. Pozwól mi modlić się i czynić zadość za tych zmarłych, którzy jeszcze potrzebują oczyszczenia.
Wzywając Twojego miłosierdzia, kieruję strumień Przenajdroższej Krwi do wszystkich przodków po linii matki i ojca, którzy jeszcze nie mogą w pełni brać udziału w życiu Boga. Przez Niepokalane Serce Maryi zawierzam ich ojcowskiej miłości Wszechmogącego.

Proszę Cię, Jezu, o oczyszczenie momentu mojego poczęcia w łonie mojej matki. Oczyść mnie ze wszystkiego, co już wtedy mogło mnie obciążyć. Uwalniaj mnie od wszelkich negatywnych wpływów, lęków, z braku atmosfery radosnego oczekiwania na dziecko oraz z braku pełnej miłości troski w czasie, gdy byłem pod sercem matki. Błogosław czas moich narodzin i zabierz to, co było dla mnie wtedy przeszkodą, zawodem lub cierpieniem.
Jezu, usuń z mojego życia skutki chorób, napięć w rodzinie, samotności i braku ciepła czy bezpieczeństwa. Z serca przebaczam wszystkim, którzy w moim dzieciństwie lub w młodości wyrządzili mi krzywdę poprzez zły przykład, nakłanianie do grzechu, kłótnie, zazdrość, nadmierne wymagania lub wykorzystywanie. Równocześnie proszę, aby wybaczyły mi te wszystkie osoby, którym ja sam wyrządziłem krzywdę poprzez brak cierpliwości, posłuszeństwa, wyrozumiałości oraz wspólnej troski w potrzebach rodziny, a także poprzez wszelkie formy egoizmu, wygodnictwa czy przemocy.

Proszę Cię, Jezu, wyciągnij wszelkie „gorzkie korzenie” z mojego serca. Uzdrów wszystkie bolesne rany i oczyść mnie z nieczystych wspomnień. Pozwól mi być błogosławieństwem dla mojej rodziny, abym mógł pod opieką Świętej Rodziny i z Jej pomocą nieść pociechę, ochronę i bezpieczeństwo także innym ludziom.

Dziękuję za wszelką pomoc, którą moja rodzina otrzymuje przez naszych krewnych, będących już w niebie i proszę też o wstawiennictwo Maryi i świętego Józefa, abyśmy wszyscy razem spotkali się w Domu Ojca. Amen.

Dodaj komentarz