Modlitwa o pojednanie

MODLITWA O POJEDNANIE – Wiliam Breault SJ

Panie Jezu Chryste, pomóż mi dostrzec to, co nas jednoczy, a nie to, co dzieli.
Bowiem kiedy widzimy tylko to, co nas różni,
stajemy się często świadomi błędów wyłącznie innych ludzi.
Widzimy tylko ich wady i słabości, uważając,
iż ich zachowania wypływają raczej z ich złośliwości i nienawiści, niż lęku.
Panie, nawet wtedy, kiedy stawałeś twarzą w twarz ze złem przebaczałeś
i ofiarowałeś raczej samego Siebie, niż szukałeś zemsty.
Naucz nas czynić to samo przez moc Twego Ducha.

Dodaj komentarz