Modlitwa o powołania w Kościele

Jezu, Dobry Pasterzu, wzbudź we wszystkich wspólnotach parafialnych powołania do kapłaństwa,
do diakonatu, do zakonów męskich i żeńskich, do życia świeckiego konsekrowanego i misyjnego,
według potrzeb całego świata, który Ty miłujesz i pragniesz zbawić.
Tobie powierzamy w szczególności naszą wspólnotę parafialną,
stwórz w nas duchowy klimat pierwszych chrześcijan,
abyśmy się stali wieczernikiem modlitwy i pełnego miłości przyjęcia Ducha Świętego i Jego darów.
Wspieraj naszych pasterzy i wszystkie osoby konsekrowane.
Kieruj krokami tych, którzy wielkodusznie odpowiedzieli na Twoje wezwanie
i przygotowują się do święceń albo ślubów opartych na radach ewangelicznych.
Wejrzyj miłościwie na tylu młodych ludzi dobrze przygotowanych i wezwij ich do naśladowania Ciebie. Pomóż im zrozumieć, że tylko w Tobie będą mogli w pełni urzeczywistnić samych siebie.
Zawierzając te wielkie sprawy Twojego Serca możnemu pośrednictwu Maryi,
która jest Matką i Wzorem wszystkich powołań,
prosimy Cię o podtrzymanie naszej wiary, że Ojciec wysłucha nas,
gdy modlimy się o to, o co Ty sam nakazałeś nam prosić. Amen.

Dodaj komentarz