Modlitwa o przyjaciela

Boże, który z miłości wszczepiłeś w serce człowieka pragnienie wchodzenia w relacje z innymi,
spraw, bym mógł(a) znaleźć przyjaciela,
którego będę mógł(a) zaprosić do mojego życia, do mojej codzienności, radości.
Proszę Cię na ten czas mojej samotności,
byś udzielił mi łaski otwartości serca na wszystkich ludzi. Amen.

Dodaj komentarz