Wspomnienie bł Marii Teresy Ledóchowskiej obchodzimy 6 lipca
Więcej o Niej poczytasz tu: https://missio.org.pl/pontyfikat/misyjni-swieci/patroni-misyjni/260-blogoslawiona-teresa-ledochowska

Boże,
który pragniesz, by wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy,
poślij, prosimy Cię, robotników na żniwo swoje i daj im łaskę,
by z nadzieją głosili słowo Twoje.
Niechaj się rozszerza Ewangelia i będzie wysławiana,
aby wszystkie narody poznały Ciebie, Boga prawdziwego,
i zesłanego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Pana naszego,
który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

bł. Maria Teresa Ledóchowska

Dodaj komentarz