Modlitwa o rozpoznanie i rozwój posiadanych talentów

Boże, Panie Nieba i ziemi,
Ty w Twojej dobroci i miłości
stworzyłeś wszystkich ludzi
na swój obraz i podobieństwo,
w niepowtarzalny sposób ubogacając
każdego człowieka obfitością darów,
uzdolnień i charyzmatów.
Daj mi umysł zdolny rozpoznać
serca pragnące pokochać
i wolę gotową rozwijać to wszystko,
czym mnie obdarzyłeś
dla mojego szczęścia.
Twojej chwały
oraz pożytku innych ludzi.

Spraw także, abym z wytrwałością zmierzał −
przez pracę i modlitwę −
do osiągnięcia miary wielkości
według pełni wyznaczonej mi przez Jezusa,
Twojego Syna,
który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje
aż po wszystkie wieki. Amen.

 

Podobna modlitwa
O rozpoznanie i rozwój talentów

 

Dodaj komentarz