Modlitwa o światło wiedzy i pobożności

Wzywamy Cię, miłosierny Ojcze!
O Boże, źródło wszelkiej pociechy!
Wzmocnij nas przez to święte wołanie,
przez ten obrzęd, przez to orzeźwienie!
Wygłaszamy bowiem święte słowa
Bożego Prawa i pragniemy dziś
być bliżej, aby otrzymać wreszcie
Twe światło wiedzy i pobożności.
Wołamy do Ciebie: Daj nam to spełnić
z gorliwością i nie pamiętaj
o grzechach przeszłych i teraźniejszych,
a racz zapomnieć o wszystkich błędach
naszych, popełnionych w nocy i w dzień,
o mimowolnych i dobrowolnych.
Zgrzeszyliśmy, lecz nie licz nam tego!
Wiedz, Panie, o tym, że i my, i inni
też jesteśmy skłonni do upadku.
Łatwo daje się zwieść i osłabić
nasz rodzaj ludzki. To nasza dola!
To nasz los! Źródło ukrytych chorób!
Lecz Ty, Boże łaskawy, wzmocnij nas
Twą obroną, oświeć Twą pociechą!
Uczyń nas godnymi słuchaczami
nauki Twych świętych zwiastunów,
wzniosłych wskazań wziętych z Ewangelii
naszego Zbawiciela Jezusa
Chrystusa, nie tylko przez słuchanie,
lecz i przez energiczne działanie,
pełniąc nawzajem dobre uczynki,
widząc, szukając i uwzględniając
wyższe sprawy nieba, a nie ziemi,
aby w tym sensie i w Twym działaniu
chwalono Cię, godnego wszelkiej czci,
Najświętszego i Wszechpotężnego,
w Jezusie Chrystusie, Synu Twoim
umiłowanym, wraz z Duchem Świętym
teraz i na wieki wieków.
Amen.

Papirus z IV wieku z modlitwą z II albo III wieku.

Źródło: http://tmoch.net/jupgrade/index.php/modlitwa/ulubione-modlitwy/wczesnochrzescijanska/885-modlitwa-o-swiatlo-wiedzy-i-poboznosci.html

Dodaj komentarz