Modlitwa o ufność w Bogu

O Panie, dobry, bez którego woli nie spada z drzewa żaden liść,
który znasz każdą myśl moją i który mnie cenisz tak wysoko,
że Syna Twego umiłowanego wy­dałeś na okrutną śmierć dla mego szczęś­cia,
nie pozwól abym kiedykolwiek obra­ził Cię brakiem ufności.
Jeśli pozwalasz, abym cierpiał i ponosił klęski, jeśli do­puszczasz nawet,
abym upadł i uległ pokusom, czynisz to dla mego dobra
i najtroskliwiej wtedy z niewysłowioną miłoś­cią o mnie myślisz.
Pragnę zawsze rzucić się w Twoje ramiona, jak dziecko, szu­kając ratunku.
Pragnę zachować zawsze niezachwianą ufność, radość i spokój,
jak przystoi dziecku Władcy nad władcami, Stwórcy świata,
który wszystko może, którego potęga i dobroć są nieograniczone. Amen.

Dodaj komentarz