Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne II

Dziękuję Ci Ojcze za to, że powołałeś mnie do istnienia.
Choć moje życie niosło i niesie wiele cierpienia i bólu pragnę Cię błogosławić,
bo Ty jesteś godzien chwały niezależnie od tego, co czuję, co mnie spotkało i spotyka.
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś z miłości.
Pragniesz, abym był szczęśliwy nie tylko w wieczności, ale już tu na ziemi.
Wiele cierpień w moim życiu zostało spowodowanych przez moje osobiste grzechy
i grzechy moich bliźnich. Ty, Panie Jezu, umarłeś za wszystkie grzechy całego świata. Zmartwychwstałeś i pragniesz, aby Twoje zwycięstwo było moim udziałem.
Jesteś potężniejszy od wszelkiego zła, grzechu, choroby.
Masz moc wyzwolić mnie ze skutków moich grzechów i grzechów tych, którzy mnie skrzywdzili. Twój Duch pragnie obdarowywać mnie miłością, pokojem i radością.
Pragnę żyć tym życiem, które mi dajesz.
Wyznaje jednak, że doświadczam bezradności wobec własnych słabości oraz emocji,
które zdają się być silniejsze ode mnie.
Ty jednak, Panie Jezu, nie jesteś ani słaby, ani bezradny.
Wzbudź i pomnażaj we mnie wiarę w Twoją miłość, moc, Twoje możliwości, Twoje działanie – także tu i teraz. Proszę, aby Maryja uzupełniała to, czego brakuje mojej wierze.
Niech wstawiennictwo Twojej Matki nieustannie mi towarzyszy.
Pragnę razem z Tobą dokonywać podróży poprzez historię mojego życia.
Otul mnie swoją miłością, abym trudne wspomnienia
nie przyczyniły się do mego rozbicia, załamania.
Proszę Cię o światło , moc i odwagę powrotu do bolesnych wydarzeń, raniących doświadczeń.
Ty byłeś ze mną, gdy byłem zraniony. Ty cierpiałeś razem ze mną.
Cierpiałeś też za mnie i za tych, którzy mnie skrzywdzili.
W tych ranach jest moje zdrowie. Zanurz mnie w Twoich ranach.
Niech Twoja Przenajświętsza Krew chroni mnie przed atakami złych duchów.
Proszę o opiekę Twoich świętych aniołów.
Niech Duch Święty będzie moim przewodnikiem!!!!

 

Dodaj komentarz