Modlitwa o uzdrowienie

Panie Jezu, zebraliśmy się tutaj w Twoje Święte Imię,
bo ufamy Tobie i uznajemy Ciebie jako Pana Wszechświata.
Wierzymy w Ciebie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego i chcemy mieć w nas Twoje Życie.
Wierzymy w Maryję Pannę, w Jej Święte Dziewictwo i w Jej potężne wstawiennictwo.
Najświętsza Maryjo, prosimy Cię abyś modliła się do Pana Jezusa,
Króla Życia i nieskończonego Miłosierdzia,
żeby przyszedł z pomocą w sytuacji …….. (imię osoby) i żeby ją (go) uzdrowił,
przez najdroższą Krew, którą Jezus przelał również za nią (niego).
I prosimy wszystkich Świętych Archaniołów, a szczególnie Świętego Michała Archanioła,
wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych,
aby dołączyli do Ciebie i do naszych próśb w intencji tej naszej siostry (tego naszego brata).
Panie Jezu, Ty znasz traumy psychiczne,
których doznał -a …….. (imię) od chwili kiedy został poczęty i był w łonie matki.
Uzdrawiaj go od wszelkiego cierpienia, które zostało zadane jego (jej) matce,
a które odcisnęło się potem na jego (jej) psychice.
Uzdrawiaj go (ją) Jezu od tych nieuświadomionych wspomnień.
Te wspomnienia czasami uwarunkowują całe życie.
Uwolnij go (ją) i uzdrów go również od wszelkich cierpień zadanych mu przez jego (jej) matkę albo jego ojca
wtedy kiedy ciało ….. (imię) dopiero nabierało swojego kształtu w łonie matki.
Panie, chwalimy Cię i błogosławimy Tobie bo Ty go (ją) właśnie uzdrawiasz.
Dziękuję, ponieważ uleczasz go (ją) z tych zranień.
Panie Jezu, prosimy Cię teraz abyś go (ją) uzdrawiał z traumy narodzin, i z cierpień,
których doświadczył kiedy się urodził.
Składamy Ci dzięki, ponieważ Ty tam byłeś gotowy aby przyjąć go (ją) w swoje ramiona.
Spraw aby ten nasz brat (siostra) odczuł jak jest ważny dla Ciebie, i że jest dlatego,
że to Ty go wezwałeś do życia, do istnienia.
Wezwałeś go (ją) ponieważ go umiłowałeś, i miłujesz.
Spraw aby odczuł Twoją troskliwą miłość Panie Jezu, czułość nieskończoną którą go (ją) darzysz.
Panie spójrz teraz na jego (jej) pierwsze miesiące jego dzieciństwa i całe jego wczesne dzieciństwo.
Panie Jezu, poprzez Twoją miłość uzdrawiaj w jego (jej) umyśle, w jego sercu,
w jego duszy każde zranienie spowodowane brakiem miłości, brakiem czułości:
uzdrawiaj go z poczucia osamotnienia, które wiele razy odczuwał, ze strachu który przeżywał,
od większych czy mniejszych sprzeczek które miał ze swoją mamą albo rodzeństwem.
Panie, uzdrawiaj go (ją) ze wszystkich traum, których z jakiegokolwiek powodu doświadczał
czując się zaniedbanym albo niesprawiedliwie ukaranym przez swoją matkę, przez swojego ojca,
lub przez kogoś innego z rodziny.
Być może z biegiem lat nie mógł się z nimi pogodzić
ponieważ nigdy nie czuł się tak naprawdę akceptowany przez nich.
Albo nie czuł się wystarczająco kochany.
Panie uzdrawiaj go z tych cierpień.
Działaj Panie, przychodź z pomocą: przynieś Twoje Królestwo,
Twoje Życie, temu naszemu bratu.
Spraw aby potrafił przebaczyć tym, którzy go skrzywdzili w tych latach,
podaruj ….. (imię) siłę do przebaczenia.  On (ona) Cię o nią prosi.
Teraz prosimy Cię Jezu, abyś uleczył w tym naszym bracie (siostrze) zranienia zadane przez tych, którzy patrzyli na niego z wyrzutem, przez tych którzy byli wobec niego zbyt surowi,
którzy go karali i w jakiś sposób uprzykrzyli mu życie.
Działaj, Panie, przychodź z pomocą, lecz te zranienia.
Uzdrawiaj go (ją), Panie, uzdrawiaj go.
Obdarz go (ją) wielką miłością, po to żeby przebaczając temu
kto go zranił mógł wspomnieć z pogodą ducha cierpienia fizyczne i duchowe jakich doświadczał,
i cieszyć się nowym życiem w Tobie.
Dziękujemy Ci Panie, bądź błogosławiony, ponieważ Ty go (ją) już odnowiłeś.
Dziękujemy Ci, ponieważ Ty go (ją) już uzdrowiłeś.
Chwała Tobie i cześć. Spójrz teraz Panie na cierpienia jego (jej) dorastania i jego młodości.
Panie Ty wiesz ile razy czuł się upokorzony, niezrozumiany i niezdolny do niczego.
Panie, prosimy Cię abyś go (ją) uzdrowił ze wszystkich przykrych wspomnień z tego okresu życia,
prosimy Cię abyś wymazał ból który znosił w tych latach.
Ból, który znosił przez tych którzy źle o nim mówili, którzy go obmawiali albo przez tych,
których nie było przy nim wtedy kiedy potrzebował pomocy, przez tych którzy go odrzucili
albo chcieli zerwać z nim kontakty.
Uzdrawiaj Panie, uzdrawiaj, przez Twoje święte Rany i przez Twoją najdroższą Krew przelaną również za niego.
Spraw aby mógł przebaczyć wszystkim tym, którzy go zranili, i żeby jego przebaczenie dotarło do tych osób.
Panie, chcemy Ci wskazać teraz błędy, które popełnił w swojej młodości:
wszystkie te razy kiedy nie dotrzymał przymierza, które Ty z nim zawarłeś.
Spójrz na błędy, które przysporzyły mu traum fizycznych i traum duchowych.
Prosimy Cię abyś przebaczył mu jego błędy popełnione słowami,
te skierowane przeciwko Tobie, i te przeciwko bliźnim.
Wybacz mu Panie, spraw aby mógł odczuć Twoje niezmierne Miłosierdzie, Twoją ogromną miłość.
Ulecz Panie cierpienia jego ducha, jego psychiki, jego pamięci.
Uzdrawiaj, Panie, uzdrawiaj.
Działaj Panie, po to żeby poprzez to swoje uzdrowienie mógł dojść do bycia takim jak Ty tego chcesz.
Panie, stawiamy teraz przed Tobą trudności, jakie napotykał w swoim małżeństwie,
wszystkie braki czułości, szacunku, uwagi, rozmowy, których doświadczył.
Uwolnij go od ducha żywienia urazy, niechęci, rozgoryczenia.
Spójrz również na jego pomyłki, jego upadki i jego słabości, jego działania i jego słowa,
które jego samego zraniły, które zraniły jego duszę,
ponieważ stał za nimi brak miłości do Ciebie i do żony, synowej, zięcia, dzieci.
Przebacz mu Panie, i uzdrawiaj go, aby mógł odczuć Twoje przebaczenie,
żyć w Twoim pokoju i przebaczyć czystym sercem wszystkim tym przez których czuł się zraniony.
Obdarz go Twoją czułą miłością, obdarz go Twoim pokojem.
Spraw aby mógł żyć w Twoim pokoju.
Teraz prosimy Cię abyś usunął z jego serca wszelki rodzaj strachu, frustracji.
Spraw aby odczuł na swoim policzku czułe pogłaskanie przez Ciebie pieszczotę,
którą okazujesz mu w zadośćuczynieniu za każdy ten raz kiedy czuł się sfrustrowany,
za każdym razem kiedy jego wysiłki żeby być w jedności z bliską mu osobą były udaremniane przez nią.
Głębino czułości, głębino łagodności, spraw aby mógł odczuć Twoje czułe przytulenie,
Twoją łagodność, pocieszenie, które okazujesz mu za każdy ten raz kiedy został oszukany,
obrażony, za każdy ten raz kiedy słońce Życia, którym Ty w nim jesteś,
zostało przyćmione przez jakiś czyn wrogi, nieżyczliwy.
Prosimy Cię teraz Jezu-Boże, abyś usunął z jego serca każdą formę smutku przez tych,
którzy już nie żyją: zabierz każdy rodzaj strachu, frustracji, poczucia osamotnienia.
Wszelki brak pogody ducha. Panie, Ty który jesteś radością cichą: podaruj mu Twój pokój, Twoją radość.
I Panie nieba i ziemi, Ty rozkaż jakiejkolwiek sile nieczystej, która mu uniemożliwia żyć Twoim Życiem,
żeby opuściła tego naszego brata i żeby nie wracała nigdy więcej.
Nakaż im to Ty Panie, prosimy Cie o to przez Twoją Krew cenną przelaną za całą ludzkość.
Rozkaż wszelkim duchom nieczystym lub zastępom diabelskim,
które przysporzyły mu zranień wewnętrznych, i które są przyczyną chorób fizycznych,
żeby zostawiły w spokoju tego naszego brata.
Rozkaż Ty Jezu, który jesteś Panem Życia, duchowi choroby żeby go zostawił wolnym.
Rozkaż mu to Ty. Dziękuję Panie Jezu, ponieważ przyszedłeś z pomocą.
Dziękuję Panie, ponieważ uzdrowiłeś. Chwała i cześć i błogosławieństwo Tobie Panie Jezu. Amen.

Dodaj komentarz