Modlitwa o wytrwanie w dobrym

Modlitwa do Matki Bożej o wytrwanie w dobrym

O Jezu, dzięki Ci stokrotne składam za to,
żeś Krwią Swoją Najświętszą obmył z grzechów duszę moją.
Chcę na przyszłość być Ci zawsze wiernym i więcej nigdy Ciebie nie obrażać.
O Matko moja, Tyś Matką Nieustającej Pomocy,
w Tobie pokładam całą moją nadzieję i tylko od Ciebie i przez Ciebie oczekuję pomocy potrzebnej mi do zbawienia.
Błogosławię i dzięki składam Bogu, że mi dał taką ufność do Ciebie,
uważam to za znak mego zbawienia. Jeżeli w przeszłości upadałem,
to zapewne dlatego, że nie uciekałem się do Ciebie.
Ufam teraz mocno, że przez zasługi Pana Jezusa Chrystusa
i Twoje wstawiennictwo otrzymałem przebaczenie moich grzechów.
Mogę jednak na przyszłość Boga obrazić.
Matko bądź mi Opiekunką, broń we wszelkich pokusach do złego
i nie dopuść bym znowu miał upaść i zgrzeszyć.
Wiem, że z Twoją pomocą, wszelkie pokusy zwyciężę.
Tego jedynie się boję, bym nie zaniedbał na przyszłość uciekania się do Ciebie
i nie utracił przez to Boga.
Dlatego błagam Cię o łaskę, bym w pokusach szatańskich
zawsze uciekał się pod Twoją opiekę, wzywał Twojej pomocy wołając Maryjo broń mnie,
bo bez Ciebie utracę Boga na wieki.
O Matko Boska Nieustającej Pomocy, daj mi łaskę wytrwania w dobrym aż do śmierci.
Amen.

Dodaj komentarz