Modlitwa o zachowanie czystości

Ojcze nasz
Zdrowaś Mario

Panie, dziękuję Ci za moje ciało, którym mogę wyrażać miłość.
Dziękuję za każdy dobry dotyk, czułość i cielesną bliskość,
którą otrzymuję w zgodzie z Twoimi przykazaniami i mogę dawać bliskim.
Proszę o czystość, która jest przyjaciółką miłości.

Pomóż zachować wolność od presji erotyzmu, który niszczy i zniewala.
Zachowaj we mnie wstyd, który ochroni moją godność.
Jezu, z ciałem ubiczowanym, wystawionym na poniżenie,
który wziąłeś na siebie całą nieczystość świata,
strzeż mnie, bym nie upokarzał ciała swojego ani innych.

Pomóż, by to, co duchowe, kierowało tym, co cielesne.
Boże wcielony, chcę chwalić Ciebie w moim ciele,
teraz i po zmartwychwstaniu. Amen

Dodaj komentarz