Modlitwa o zbawienie dusz

Pozdrawiam Cię, wielbię, kocham Cię, o mój Jezu,
Zbawicielu na nowo zelżony bluźnierstwami, jakich nieustannie doznajesz  od nas.
Ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Twej Najświętszej Matki hołdy Aniołów i wszystkich świętych
jako woń kadzidła i proszę Cię najpokorniej poprzez moc Twego Najświętszego Oblicza,
byś raczył przywrócić i odnowić we mnie i we wszystkich ludziach swoje Oblicze;
swój obraz, który poprzez nasze grzechy został tak bardzo zeszpecony.
O niepojęta dobroci Boga, o niewysłowiona Miłości Ukrzyżowania,
o nieskończone Miłosierdzie, ufam Tobie!
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci zbolałe Najświętsze Oblicze Twego Umiłowanego Syna
jako nieskończone zadośćuczynienie i okup za nasze winy.
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Je Tobie,
aby złagodzić Twój święty gniew względem nas grzesznikowi.
Wspomnij, że to Oblicze cierpiało niewypowiedzianie i niosło brzemię naszych grzechów,
by zadośćuczynić Twojej Sprawiedliwości Spójrz na te Boskie Rany!
One wołają nieustannie;, a wraz z nimi i ja pragnę wołać:
miłosierdzia, miłosierdzia, miłosierdzia dla grzeszników. Amen.

Dodaj komentarz