Modlitwa ojca rodziny o miłość Bożą dla bliskich

Ojcze nasz w niebie, dziękuję Ci za łaskę, że z Tobą, Boże, dzielę imię i godność ojca.
Jak pozwoliłeś mi mieć udział w Twojej mocy, tak wspieraj mnie łaską z wysoka,
abym z poczuciem odpowiedzialności wypełniał zadania stróża rodziny.

Panie Jezu, który także miałeś na ziemi umiłowanego ucznia i rodzinę ukochanych przyjaciół,
pomnij, że i ja mam rodzinę szczególnie mi drogą i umiłowaną.

Proszę Cię, pociągnij moich najbliższych do lepszego poznania i gorętszego ukochania Twojego Serca,
strzeż ich na drogach życia od każdego niebezpieczeństwa,
zachowaj w łasce i zdrowiu, błogosław ich wysiłkom i dobrym zamiarom, czuwaj nad nimi. Amen.

Dodaj komentarz