Modlitwa po Komunii świętej II

Pomnij, że Jezus, który przyszedł do twego serca, do twej duszy,
to twój najlepszy Przyjaciel, Brat, Mistrz i Odkupiciel.
Porozmawiaj sobie z Nim szczerze i przedstaw Mu swe troski i kłopoty.
Rozmawiaj z Nim swymi słowy, po prostu. On wszystko rozumie i pomoże Ci.

Duszo Chrystusowa poświęć mnie. Ciało Chrystusowe zbaw mnie.
Wodo z boku Chrystusa obmyj mnie.
Męko Chrystusowa wzmocnij mnie.
W ranach Twoich ukryj mnie.
Nie daj mi się nigdy odłączyć od Ciebie,
od wszelkiego złego obroń  mnie.
O najsłodszy Jezu, wysłuchaj mnie.
W godzinie śmierci mojej powołaj mnie, i spraw,
abym przyszedł do Ciebie chwalić Ciebie ze Świętymi Twoimi na wieki wieków Amen.

Modlitewnik żołnierza, Kuria Biskupia, 1944 Lublin

 

Dodaj komentarz