MODLITWA PO MSZY ŚW.

O dobry Jezu, oto ja grzesznik, nie polegający na swoich zasługach,
lecz ufając jedynie Twemu miłosierdziu i dobroci,
z drżeniem i bojaźnią przystępuję do stołu Twojej Uczty Najświętszej.
Albowiem moje serce i ciało, Tobie poświęcone, skalałem licznymi grzechami;
nie strzegłem pilnie moich myśli i języka.
Dlatego, Dobroci nieskończona i pełen potęgi Majestacie, z lękiem,
ale i z ufnością uciekam się w moim ucisku do Ciebie,
który jesteś źródłem litości, śpieszę do Ciebie, aby doznać uzdrowienia,
i szukam Twojej opieki; a nie mogąc ostać się wobec sprawiedliwości Sędziego,
wzdycham do miłosierdzia Zbawiciela.

Tobie, Panie, odkrywam moje rany, przed Tobą mój wstyd wyznaję.
Na widok licznych i wielkich moich grzechów ogarnia mnie trwoga,
ale ufam Twojemu miłosierdziu, które nie ma granic.
Wejrzyj więc na mnie z litością, Panie Jezu Chryste, Królu wieczności,
który jesteś Bogiem i Człowiekiem, ukrzyżowanym dla człowieka.
Wysłuchaj mnie, bo w Tobie pokładam nadzieję;
zmiłuj się nade mną, pełnym win i nędzy,
bo zdrój Twojej litości nigdy nie wysycha.

Bądź pozdrowiona, Ofiaro zbawienia,
zawieszona na drzewie krzyża dla mnie i wszystkich ludzi.
Bądź pozdrowiona, o Krwi najcenniejsza,
która spływasz z ran mojego ukrzyżowanego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa,
i obmywasz grzechy całego świata.
Wspomnij, o Panie, na swoje stworzenie,
które Krwią swoją odkupiłeś.

Żałuję, żem zgrzeszył, i pragnę naprawić zło popełnione.
Ojcze litościwy, oddal więc ode mnie wszystkie moje nieprawości i grzechy,
abym cały oczyszczony mógł godnie spożywać Święte Świętych.
Spraw swoją łaską, by ta Ofiara Twojego Ciała i Krwi,
którą ja niegodny zamierzam przyjąć, wyjednała mi odpuszczenie grzechów.
Niech ona mnie oczyści całkowicie z moich win i niechaj rozproszy wszystkie złe myśli;
niech odrodzi we mnie dobre uczucia;
niech mi pomoże spełniać uczynki miłe Tobie
i niech się stanie dla mojej duszy bezpieczną obroną przeciw wrogim zasadzkom.
Amen.
Autor: Św. Ambroży

Dodaj komentarz