Modlitwa poranna IV

Stawmy się żywą wiarą i pobożną myślą przed Bogiem, tu i wszędzie obecnym.
Oddajmy Mu w duchu najgłębszy pokłon i prośmy o łaskę do modlitwy.

Podziękujmy Panu Bogu za wszystkie dobrodziejstwa,
a osobliwie za zachowanie nas przy życiu przez tę noc ubiegłą.

Ofiarujmy Panu Bogu wszystkie sprawy dnia dzisiejszego i prośmy o łaskę do dobrego ich wykonania.

Dodaj komentarz