Wszechmogący, wieczny Boże, Panie, Ojcze Niebieski!
Wejrzyj z niezmierzonym miłosierdziem na nasz lament, biedę i nędzę.
Ulituj się nad wiernymi, za których Twój Jednorodzony Syn,
a nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus,
dobrowolnie oddał się w ręce grzeszników i przelał krew na świętym drzewie krzyża.
Przez Niego oddal od nas, najłaskawszy Ojcze, zasłużone kary,
obecne i przyszłe nieszczęścia, szkodliwe bunty, wojny, choroby, zamęty i mizerność.
Oświeć i umocnij w dobru duchowych i światowych zwierzchników,
aby wspierali wszystko, co służy Twemu boskiemu majestatowi,
naszemu zbawieniu, powszechnemu pokojowi i dobrobytowi całego chrześcijaństwa.

Udziel nam, Boże, pokoju, prawdziwej jedności w wierze,
wolnej od rozłamów i podziałów; daj naszym sercom ducha prawdziwej pokuty i poprawy życia;
zapal w nas ogień Twojej miłości;
wzbudź w nas głód i pożądanie sprawiedliwości,
abyśmy jako posłuszne dzieci znaleźli Twój wzgląd oraz upodobanie.
Prosimy także, jako jest Twoją wolą, za naszych przyjaciół i wrogów,
za zdrowych i chorych, za wszystkich zasmuconych i nieszczęśliwych, żywych i umarłych.

Tobie, Panie, polecamy naszą pracę i spoczynek,
postępki oraz występki, życie i śmierć.
Pozwól nam, Panie, Ojcze Niebieski, na ziemi cieszyć się Twoją łaską,
a w wieczności wraz ze wszystkimi świętymi dostąpić wiecznej radości,
byśmy Cię chwalili, błogosławili i wysławiali.
Przez Jezusa Chrystusa, Twojego umiłowanego Syna,
który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Autor: Św. Piotr Kanizjusz

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz