Modlitwa przeciw złym myślom

Uczeń. „Panie i Boże mój, nie oddalaj się ode mnie: Boże mój, wejrzyj ku ratunkowi mojemu” (Księga Psalmów 70,12), albowiem powstały we mnie wielkie trwogi i sprzeczne myśli targają duszę moją. Jakże wyjdę z nich bez szwanku? Jakże pokonam je? Chrystus. „Ja pójdę przed tobą i upokorzę pyszniących się na tej ziemi; otworzę bramy więzień i skrytości tajemnic objawię tobie” (Księga Izajasza 45,2-3). Uczeń. „Uczyń Panie, według słowa Twego: i niech wszystkie złe myśli rozpierzchną się przed oblicznością Twoją. Cała nadzieja i jedyna pociecha moja w tym jest, abym w każdym utrapieniu do Ciebie się garnął, Tobie się powierzał, Ciebie wzywał z wnętrzności moich i na Twoje pocieszenie cierpliwie czekał”.

Tomasz z Kempis, O naśladowaniu Jezusa Chrystusa ksiąg czworo”, z łacińskiego przetłumaczył X. Alexander Jelowicki, Poznań 1886

Dodaj komentarz