Modlitwa przed zawarciem związku małżeńskiego

Pozdrawiam Cię, mój Aniele Stróżu, i błogosławię.
Uwielbiam Boga, którego Ty możesz oglądać twarzą w twarz.
Ufając w Bożą i Twoją miłość do mnie,
pragnę powierzyć Ci moją decyzję zawarcia związku małżeńskiego z … (podać imię).
Gorąco Cię proszę, pomóż mi poznać, czy mój wybór jest zgodny z wolą dobrego Boga.
Gdyby zaś do zawarcia tego związku nie doszło,
umocnij mnie w trudnych dla mnie chwilach i daj mi światło zrozumienia i poznania tego,
czego Bóg oczekuje ode mnie, i tak mnie prowadź, aby Jego wola w całym moim życiu spełniała się. Amen.

 

Dodaj komentarz