Modlitwa rodziny o błogosławieństwo Boże na Nowy Rok

 

Miłosierny Boże, z Twojej łaskawości przeżyliśmy kolejny rok naszego życia.
Dziękujemy za wszelkie dobro, jakie odebraliśmy z Twojej łaskawej ojcowskiej ręki.
Stajemy przed Tobą w gronie naszej rodziny u progu nowego roku, aby wspólnie modlić się do Ciebie.
Ten nowy rok jest jeszcze dla nas zagadką i tajemnicą.
Ale choć nie wiemy, co nas w nim spotka, to patrzymy z ufnością w przyszłość,
bo wierzymy, że Ty jesteś z nami, a z Tobą nic złego nie może nam się stać.
Ty, miłujący Ojcze, wszystko wiesz, przenikasz nasze myśli, plany i działania,
zanim jeszcze my sami je poznamy.
Wiemy, że Ty pragniesz dla nas tylko dobra,
choć to dobro nie zawsze zgadza się z tym, czego my oczekujemy.
Daj nam, prosimy, tak współpracować w tym roku z Twoją łaską,
abyśmy robili tylko to, co się Tobie podoba i co Ty dla nas przewidziałeś;
abyśmy we wszystkim pełnili Twoją świętą wolę.
Uchroń nas przed układaniem swojego życia bez Ciebie.
Nie wypuszczaj nas z Twoich ojcowskich rąk.

Oddajemy Ci wszystkie nasze plany i pragnienia na te nowe dni i prosimy,
abyś Ty je ułożył po swojemu – tak aby były dla nas jak najlepsze.
Miej w opiece każdego z nas i prowadź nas po wszystkich ścieżkach,
którymi będziemy chodzić, aby nikt z nas nie zbłądził
i abyśmy tymi ścieżkami doszli kiedyś do Twojego Królestwa,
naszego prawdziwego Domu. Amen.

Dodaj komentarz