Modlitwa samotnej o dobrego męża

Boże, Ty jesteś Miłością, proszę Cię dzisiaj o dobrego męża, któremu będę mogła ofiarować siebie – jeśli taka jest Twoja wola – i który będzie kiedyś ojcem naszych dzieci.
Niechaj teraz, zanim poznamy się i połączymy, zachowa swoją czystość, ucząc się panowania nad sobą
i odpowiedzialności, aby w przyszłości mógł być moim opiekunem i troskliwym ojcem naszych dzieci.
Dopomóż mi, dobry Boże, zachować dla niego dar czystości,
abym i ja była dobrą żoną i prawdziwą kapłanką domowego ogniska,
a nade wszystko czułą i troskliwą matką naszych dzieci.
Proszę Cię, miłosierny Boże, udziel mi łaski cierpliwego oczekiwania na spotkanie z tym mężczyzną,
którego wybrałeś dla mnie, zanim się jeszcze narodziłam. Błogosław Boże mojemu przyszłemu mężowi.

 

Dodaj komentarz