Modlitwa skruchy

Boże, wiem, że złamałem Twoje prawo, jestem grzesznikiem,
a moje grzechy oddzielają mnie od Ciebie,
przepraszam, że ignorowałem Cię tak długo,
pragnę odwrócić się od mojej grzesznej przeszłości i oddać moje życie Tobie.
Proszę przebacz mi i pomóż mi żyć życiem, do którego mnie stworzyłeś.
Wierzę, że posłałeś swego jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa
by umarł na krzyżu za wszystkie moje grzechy.
Wierzę, że Jezus Chrystus powstał z martwych, i żyje i słyszy moją modlitwę.
Otwieram Ci Jezu drzwi mojego serca i zapraszam abyś dziś stał się Panem mojego życia.
Abyś panował w moim sercu od teraz na zawsze.
Proszę, ześlij swojego Ducha Świętego aby mnie wypełnił ponad miarę,
spraw abym miał z Nim relację i słyszał Jego głos,
i pomagał mi wypełniać Twoją wolę, Twoje powołanie dla mojego życia,
modlę się o to w imieniu Jezusa. Amen.

Dodaj komentarz