Przyjdź, o Panie Jezu! Zniszcz wszelkie zgorszenie w Twoim królestwie, jakim jest moja dusza,
i panuj w niej, bo masz do tego prawo. Oto zjawia się chciwość i dopomina się o swoje miejsce we mnie; nadętość, i chce mnie opanować;
pycha, i chce być królową;
lubieżność, i woła: tutaj ja rządzę;
ambicja, obmowa, zazdrość, gniew walczą z sobą we mnie,
aby przekonać się, komu oddam pierwszeństwo.

Ze swej strony staram się opierać, ile tylko mogę, walczę,
dopóki tchu mi starczy;
wzywam Cię, Jezu, mój Panie, bronię się dla Ciebie, bo uznaję, że należę do Ciebie.
Pragnę, abyś Ty był moim Bogiem i moim Panem, i wołam: nie mam innego króla prócz Pana Jezusa!
Przyjdź więc, o Panie, rozprosz tych nieprzyjaciół swoją potęgą i króluj we mnie,
boś Ty mój Król i mój Bóg. Amen.

Dodaj komentarz