Modlitwa św. Brygidy z Kildare

Panie! Przyjdź szybko i rozjaśnij noc.
Tak tęsknię do Ciebie, Jak tęsknią umierający.
Powiedz mojej duszy, że nic nie dzieje się bez Twego przyzwolenia,
a na co ty przyzwalasz nie pozostanie bez pocieszenia.
O Jezu, Synu Boży, który stałeś cichy przed swymi sędziami,
nałóż więzy na mój język, dopóki nie przemyślę, co i jak mam mówić.
Wskaż mi drogę i spraw, abym była gotowa po niej kroczyć.
Niebezpiecznie jest zwlekaći niebezpiecznie się spieszyć.
Odpowiedz na moje błaganiei wskaż mi drogę.
Przychodzę do Ciebie jak zraniony człowiek do lekarza
w poszukiwaniu pomocy.
Udziel mi Panie, pokoju serca! Amen.

Dodaj komentarz