Modlitwa św. Faustyny Kowalskiej

Uciekam się do Twego miłosierdzia, Boże łaskawy, któryś sam jeden jest tylko dobry.
Choć nędza moja wielka i przewinienia liczne, jednak ufam miłosierdziu Twemu,
boś jest Bóg miłosierdzia i od wieków nie słyszano ani nie pamięta ziemia, ani niebo,
by dusza ufająca miłosierdziu Twemu została zawiedziona.
O Boże litości, Ty sam jeden usprawiedliwić mnie możesz i nie odrzucisz mnie nigdy,
gdy się udaję skruszona do miłosiernego Serca Twego, u którego nikt nie doznał odmowy,
choćby był największym grzesznikiem (Dz. 1730).

Dodaj komentarz