Modlitwa św. Patryka (pancerz św. Patryka)

Powstaję dzisiaj,
dzięki potężnej sile wezwania do Trójcy Świętej,
dzięki wierze w troistość,
dzięki wyznaniu jedyności Stwórcy stworzenia.

Powstaję dzisiaj
dzięki mocy narodzin Chrystusa i Jego chrztu,
dzięki mocy Jego ukrzyżowania i Jego pochówku,
dzięki mocy Jego zmartwychwstania i wniebowstąpienia,
dzięki mocy Jego zstąpienia na Sąd Ostateczny.

Powstaję dzisiaj
dzięki sile miłości cherubinów, w posłuszeństwie aniołów, w posłudze archaniołów,
w nadziei na nagrodę zmartwychwstania, w modlitwach patriarchów,
w przepowiedniach proroków, w głoszeniu słowa przez apostołów,
w wierze wyznawców, w niewinności świętych dziewic, w uczynkach sprawiedliwych.

Powstaję dzisiaj
dzięki sile niebios: światłu słońca, blaskowi księżyca, wspaniałości ognia,
szybkości błyskawicy, prędkości wiatru, głębokości morza,
stabilności ziemi, solidności skały.

Powstaję dzisiaj
dzięki sile Boga, która mną kieruje,
mocy Boga, która mnie podtrzymuje,
mądrości Boga, która mnie prowadzi,
oku Boga, które bada drogę przede mną,
uchu Boga, które mnie wysłuchuje,
słowu Boga, które za mną przemawia,
ręce Boga, która mnie strzeże,
drodze Boga, która się przede mną rozpościera,
tarczy Boga, która mnie osłania,
zastępom Boga, które mnie bronią przed siłami diabła, przed pokusą występków,
przed każdym, kto mi źle życzy, daleko i blisko, pojedynczo i w tłumie.

Wzywam dziś wszystkie te siły: niech staną między mną a siłami zła i wystąpią przeciw każdej okrutnej, bezlitosnej mocy, która szkodzi mojemu ciału i duszy, przeciw zaklęciom fałszywych proroków, przeciw mrocznym prawom pogaństwa, przeciw fałszywym twierdzeniom heretyków, przeciw przebiegłości bałwochwalstwa, przeciw urokowi wiedźm, zaklinaczy i czarowników, przeciw każdej wiedzy, która niszczy ciało i duszę człowieka.

Chryste, chroń mnie dzisiaj przed trucizną, przed spaleniem,
przed utopieniem, przed ranami, bym mógł otrzymać nagrodę w obfitości.

Chryste, bądź ze mną, przede mną, za mną,
Chryste, bądź we mnie, pode mną, nade mną,
Chryste, po mojej prawicy, Chryste, po mojej lewicy,
Chryste, bądź gdy leżę, siedzę, i stoję,
Chryste, bądź w sercu każdego człowieka, który o mnie myśli,
Chryste, bądź w ustach każdego człowieka, który o mnie mówi,
Chryste, bądź w oku każdego człowieka, który na mnie patrzy,
Chryste, bądź w każdym uchu, które mnie słucha.

Powstaję dzisiaj, dzięki potężnej sile wezwania do Trójcy Świętej, dzięki wierze w troistość, dzięki wyznaniu jedyności Stwórcy stworzenia

AMEN

św. Patryk
św. Patryk

Dodaj komentarz