Modlitwa św. Piotra Damianiego do Maryi

Wspomnienie liturgiczne św Piotra Damianiego przypada na 21 lutego
Więcej o Nim tu:

O Maryjo Najukochańsza Orędowniczko,
ponieważ masz serce tak litościwe, że nie możesz nawet spojrzeć na nieszczęśliwego człowieka,
żeby się nad nim nie ulitować, a zarazem tak jesteś przed Bogiem potężna,
że możesz zbawić wszystkich, których bierzesz w obronę, nie wzbraniaj się wziąć na swe ręce sprawy nas biednych, którzy w Tobie pokładamy całą naszą nadzieję.
Jeśli Cię nie wzruszają nasze prośby, to niech Cię wzruszy twe Serce litościwe, daj się wzruszyć Swej potędze,
bo Bóg Cię nią w tym celu wyposażył, ażebyś im potężniejszą jesteś we wspomaganiu nas tym litościwszą była
i skłonniejszą do niesienia nam ratunku.
Tobie dana jest o Matko Boża wszelka władza w niebie i na ziemi.
Nie ma nic niemożliwego Tobie.
Nawet zrozpaczonych grzeszników pocieszasz, obudzając w nich nadzieję zbawienia…
Idziesz do Syna Swego, który zasiada po prawicy Ojca Przedwiecznego, przystępujesz do Niego,
jakby do ołtarza naszego przymierza z Bogiem, przystępujesz z powagą jako Matka.
A Syn Twój pragnie spełnić wszelkie Twe życzenia i zdaje się wtedy, jakbyś raczej rozkazywała,
a nie prosiła, jakbyś była nie poddaną, lecz Królową. Albowiem Zbawiciel chce uczcić Swą Matkę w niebie,
spełniając jak najspieszniej wszelkie Jej życzenia, bo Ona czciła Go na ziemi.
Najświętsza Dziewico, Matko Słowa Wcielonego, Skarbnico Łaski i Ucieczko nas grzesznych nędzników,
z żywą wiarą uciekamy się do Twej macierzyńskiej miłości i prosimy Cię o łaskę, byśmy zawsze pełnili wolę Bożą.
Serca nasze składamy w Twe Najświętsze ręce i prosimy Cię o zdrowie duszy i ciała. Amen.

Dodaj komentarz