Modlitwa św. Teresy z Avila

Niech nic cię nie trwoży, nie lękaj się wszystko przemija,
Bóg się nie zmienia.
Cierpliwość wszystko osiąga, Niczego nie brak temu, kto ma Boga, Bóg sam wystarcza.

Święta Teresa z Avila

Św. Teresa z Ávili: mistrzyni życia chrześcijańskiego
Św. Teresa od Jezusa (1515-1582) – wstąpiła do karmelu w wieku 20 lat, obdarzona bardzo silnym temperamentem. Miała doświadczenia mistyczne, podjęła reformę, która dała początek nowej regule życia we wszystkich karmelach na świecie.

Autorka książek biograficznych, dydaktycznych i poetyckich, regularnie wznawianych na całym świecie. Ta święta jest postrzegana przez Kościół jako „prawdziwa mistrzyni, wzór życia chrześcijańskiego dla wiernych wszech czasów” – jak mówił Benedykt XVI podczas audiencji generalnej w 2011 roku.

Daje cenne wsparcie, „by poczuć realnie to pragnienie Boga, które istnieje w sercu, to pragnienie, by widzieć Boga, szukać go, prowadzić z nim rozmowę i być przyjacielem”. W społeczeństwie, w którym brakuje wartości duchowych, jej postać jest często przywoływana, by promować przebudzenie Kościoła i pogłębienie doświadczenia duchowego.

By Peter Paul Rubens, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=129907

Dodaj komentarz