Modlitwa ucznia za szkołę i nauczycieli

Panie, dziękuję Ci,
że mogę chodzić do szkoły,
że mogę dokształcać się
i poznawać świat,
w którym żyję.

Spraw, bym umiał doceniać to,
jaką wagę stanowi dla mnie szkoła,
mimo, że nie zawsze chce mi się uczyć
ani przychodzić do niej.

Spraw, bym nie marnował tej łaski,
lecz prawidłowo ją wykorzystał
na chwalę Twoją.

Błogosław wszystkim nauczycielom.
Daj im dużo mądrości i cierpliwości,
by jak najlepiej i jak najwięcej
nas nauczyli.

Spraw, aby nasza nauka prowadziła do Ciebie,
nasz Mistrzu i Nauczycielu. Amen.

Wielka księga modlitw

Modlitwa ucznia

Podobne modlitwy:
Modlitwa przed egzaminem

Dodaj komentarz