Modlitwa w kryzysie małżeńskim

Ojcze nasz, zwracam się z pokorną i żarliwą prośbą do Ciebie.
Tyś nas połączył nierozerwalnie w sakramencie małżeństwa i chcesz,
abyśmy temu związkowi zostali wierni aż do śmierci.
Boże, pospiesz na pomoc sercu memu, uczyń je przez to właśnie cierpienie mniej samolubnym.
Poznaję coraz lepiej, jak trudny jest stan małżeński i jak niedoskonały(a) jeszcze jestem.
Uczyń mnie wielkodusznym(ą), bym umiał(a) przebaczać.
Daj mi cierpliwość podobną do tej, którą Ty mi okazujesz.
Spraw, by w codziennych trudnościach i doświadczeniach moja miłość wzmacniała się i dojrzewała,
aż minie zły czas. Panie, chcę zostać wiernym(ą) do końca. Amen

 

 

Dodaj komentarz